ÜLESANNE 3

MINIUURIMUS OMA KOGUKONNAS

Mõelge välja kolm põletavat teemat/küsimust, millele vastust tahaksite teada. Näiteks: Mida teevad 15-aastased noored laupäevaõhtuti? või Kui paljudel minu klassikaaslastest on lemmikloom ning milline? või hoopis Kes on meie klassi lemmikõps? 
1)Küsitlege vähemalt 20 inimest, klassikaaslased sobivad hästi, ning analüüsige vastuseid.

2)Esitage uurimistulemused diagrammidena. Kasutage iga küsimuse vastuste analüüsiks erinevat joonisetüüpi, kasutades ära kõiki nimetatutest: tulp-, sektor- ja joondiagramm. Vihje: et diagrammivalik oleks õigustatud, mõelge hoolikalt, mida küsida. Näiteks ajalisi muutusi on hea analüüsida joondiagrammina, inimeste värvieelistusi aga näidata sektordiagrammil.

3)Saatke meile oma kolm diagrammi meilile, millel on kirjas nii küsimus, kui ka vastuste jaotus.
Kui diagrammide vormistamisel abi vajate, küsige nõu matemaatika või arvutiõpetajalt.

No comments:

Post a Comment