VIDEO

1.    Ettevõttekülastus
Jaanuari –veebruari jooksul peaks koos klassiga külastama üht ettevõtet. Oluline on ettevõtteks mitte pidada kohalikku omavalitsust või politseijaoskonda või muud riigieelarvelist asutust!

2.    Mida külastuse ajal jälgida?

Pange tähele, kuidas ettevõte toimib, milline on tootmisprotsess, kust saab ettevõte oma tooraine, millistes riikides ja millistele inimestele (ettevõtetele) ettevõte oma kaupu turustab. Hea on, kui jõuate tähele panna ka tööohutuse reegleid ja seda, milliste omaduste, oskuste ja haridusega inimesed ettevõttes erinevatel positsioonidel töötavad.

3.    Video

Creatloni ülesandeks on lavastada lühike videoklipp ettevõttekülastusest.

•    Videoklipp võib kirjeldada üht või mitut külastuse ajal nähtud situatsiooni või võtta külastuse kokku üheks terviklikuks looks. See, milline videoklipp tuleb, sõltub teie valitud ettevõttest ja loomulikult vastuvõtust endast. Võite videos kasutada ettevõttes filmitud kaadreid (kui ettevõte lubab külastuse ajal filmida), kuid kindlasti peab vähemalt osa rolle olema teie enda mängitud.

•    Videoklipp peaks muuhulgas kirjeldama vähemalt kahe ettevõttes erineval positsioonil töötava inimese töö sisu, tööülesandeid ja nende ametiks vajalikke oskusi ja omadusi. See kõik võib selguda näiteks tegevuse kaudu.

•    Video peab sisaldama külastatud ettevõtte nime ja tegevusala ning teie võistkonna nime.

•    Videoklipi maksimaalne pikkus on 2 minutit. Lühem võib olla, pikem olla ei tohi.

•    Laadige video üles youtube’i või vimeosse ja saatke link aadressil creatlon@ja.ee, lisades subject’i reale oma võistkonna nime.

TÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG ON 3. märts2014 kell 23.59.

No comments:

Post a Comment