VIKTORIIN

Viktoriin on ettevõtlusmängu Creatlon esimene osa. E- viktoriin 8.-9. klasside õpilastele toimus 8. oktoobril 2013. Sellest võttis osa 1027 õpilast 65st Eesti koolist.

Viktoriin toimus Moodle keskkonnas on-line aadressil http://e-docs.ja.ee/moodle 

Küsimusi oli 30, maksimumpunkte - 30.
  • Aega küsimustele vastamiseks oli 45 minutit.
  • Viktoriin oli individuaalne ning kasutada oli üks päästerõngas – internet!
  • Kõik osalejad said JA Eesti tunnistuse.

Tulemustega saab tutvuda aadressilt http://www.ja.ee/index.php?page=420&

Kersti Annok - 25 punkti
Terje Teras - 25 punkti

Maria Orutar - 23 punkti
Diana Mere - 14 punkti


Creatloni I etapi (viktoriini) tulemusena läheb kirja parima meeskonnaliikme tulemus.

    No comments:

    Post a Comment